Кыргыз тили
Русский язык
Ўзбек тили
English

Изделүүчү абоненттин жүргөн жерин аныктоонун тактыгы шаарларда 200дөн 700 метрге чейин, айылдарда 250 метрден 3 километрге чейин, трассаларда — 1 километрден 25 километрге чейин (калктуу конуштар жок жерлерде).